Pravoslávna cirkevná obec, Hlavná 68, Košice (školský rok 2010/2011)
 
Cestičkami ruskej hudby a kultúry
Mgr.Jana Beleňová
pdf charakteristika
img fotogaléria
Krúžok cyrilo-metodskej tradície
Mgr.Matúš Spišák
pdf charakteristika
img fotogaléria
   
Byzantské spevy a kultúrne dedičstvo
Mgr.Slávka Rudačková, PhD.
pdf charakteristika
img fotogaléria
 
   
   
Obrázok 
   

© Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti BURATINO Košice