Základná škola, Kežmarská 28, Košice (školský rok 2010/2011)
 
Krúžok Počítačová grafika
Mgr.Eva Pudleinerová
pdf charakteristika
img fotogaléria
Šachový krúžok
Roman Juhár
pdf charakteristika
img fotogaléria
   
Športové hry
Mgr.Dana Pásztorová
pdf charakteristika
img fotogaléria
Tanečný krúžok Hip-Hop
Bc.Antónia Pitoňáková
pdf charakteristika
img fotogaléria
   
Robolab
Mgr.Rita Tirpáková
pdf charakteristika
img fotogaléria
Pohybové hry
Mgr.Marcela Žifčáková
pdf charakteristika
img fotogaléria
   
  Slniečkové cestovanie
Mgr. Jana Kapcová
pdf vyhodnotenie
img fotogaléria
   
   
   
   
 
   

© Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti BURATINO Košice