Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice (školský rok 2010/2011)
 
Spoločensko vedný krúžok
PhDr.Alena Vitová
pdf charakteristika
img fotogaléria
Ruská pieseň
Mgr.Ľubov Gerusová
pdf charakteristika
img fotogaléria
   
Anglický jazyk hrou
Katarína Kissová
pdf charakteristika
img fotogaléria
Ruský jazyk hrou
Mgr.Mária Ferenčíková
pdf charakteristika
img fotogaléria
   
Recitačný krúžok
Mgr.Magdaléna Kohútová
pdf charakteristika
img fotogaléria
Novinársky krúžok
Mgr.Ivana Kurtyová
pdf charakteristika
img fotogaléria
   
Slovenský jazyk hrou
Mgr.Ivana Kurtyová
pdf charakteristika
img fotogaléria
 
   
   
   
   
 

© Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti BURATINO Košice