Komunitné centrum, Popradská 72, Košice (školský rok 2010/2011)
 
Šikovníček
JUDr.Oľga Bediová
pdf charakteristika
img fotogaléria 1   fotogaléria 2
Kreatívny krúžok 1
Veronika Demková
pdf charakteristika
img fotogaléria
   
Usilovné včielky
Denisa Rapcová
pdf charakteristika
img fotogaléria 1   fotogaléria 2   fotogaléria 3
Ukáž čo vieš
Zlatica Turtáková
pdf charakteristika
img fotogaléria 1   fotogaléria 2
   
Malí majstri
Ladislav Dienes
pdf charakteristika
img fotogaléria
Umazané pršteky
Dana Surová
pdf charakteristika
img fotogaléria   fotogaléria2  fotogaléria3
   
  Karamelky a Čokoládky
Mgr. Denisa Tašoniová
pdf Správa o činnosti
img fotogaléria
 
   

© Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti BURATINO Košice