Dokumenty SCVČ Buratino Košice
 
2013 Výchovný program SCVČ Petzvalova 4 Košice
2013 Školský poriadok SCVČ Petzvalova 4 Košice
2013 Dodatok č.3 k zriadovacej listine SCVČ
Rámcový plán činnosti SCVČ Petzvalova 4, Košice šk.rok 2013 2014
Potvrdenie MR o EP Nižný Klátov
Potvrdenie MR o EP Krčméryho 2
Potvrdenie MR o EP Kežmarská 28
Potvrdenie MR o EP Drábova 3
Zmena názvu
Dodatok č3 k zriaďovacej listine
Rámcový plán činnosti SŠSZČ Petzvalova 4, Košice šk.rok 2012 2013
Vyhodnotenie činnosti SŠSZČ Petzvalova 4, Košice šk.rok 2011 2012
Zriaďovacia listina SŠSZČ Petzvalova 4, Košice šk.rok 2011 2012
Rámcový plán činnosti SŠSZČ Petzvalova 4, Košice šk.rok 2011 2012
Vyhodnotenie činnosti SŠSZČ Petzvalova 4, Košice šk.rok 2010 2011
Zriaďovacia listina SŠSZČ Petzvalova 4, Košice
Zriaďovacia listina SŠSZČ Petzvalova 4, Košice
Štatút SŠSZČ Petzvalova 4, Košice
Organizačný poriadok SŠSZČ Petzvalova 4, Košice
Prevádzkový poriadok SŠSZČ Petzvalova 4, Košice
Pracovný poriadok SŠSZČ Petzvalova 4, Košice
Rozhodnutie Ministerstva školstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení 2006
 
Zmluvy SCVČ Buratino Košice
 
27_08_2012 Dohoda Školská jedáleň Jedlikova
1_14_09_2007 Nájomná zmluva Mesto Košice
22_11_2012 Nájomná zmluva s ZŠ Drábova_3
09_04_2013 Nájomná zmluva s ZŠ Drábova_3
28_03_2013 Uznesenie o poskytnutí dotácie Malá_Ida
16_05_2013 Zmluva o poskytnutí dotácie s Nižná_Myšľa
25_03_2013 Zmluva o poskytnutí dotácie s Nižný Klátov
17_06_2013 Zmluva o poskytnutí dotácie s Poproč

© Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti BURATINO Petzvalova 4, Košice