Archív krúžkov

2012/2013

ZŠ Kežmarská28

SZŠ Tr.SNP 104

SG Petzvalova 4

ZŠ Drábova 3

PCO Hlavná 68

KC Popradská

2011/2012

ZŠ Kežmarská28

SZŠ Tr.SNP 104

SG Petzvalova 4

ZŠ Drábova 3

PCO Hlavná 68

KC Popradská

2010/2011

ZŠ Kežmarská28

SZŠ Tr.SNP 104

SG Petzvalova 4

ZŠ Drábova 3

PCO Hlavná 68

KC Popradská

2008/2009

ZŠ Kežmarská28

SZŠ Petzvalova 4

SG Petzvalova 4

ZŠ Drábova 3

2009/2010

ZŠ Kežmarská28

SZŠ Tr.SNP 104

SG Petzvalova 4

ZŠ Drábova 3

PCO Hlavná 68

KC Popradská

2007/2008

SG Petzvalova 4

SZŠ Petzvalova 4

ZŠ Kežmarská28

MŠ Kežmarská 46  

2006/2007

ZŠ Petzvalova 4

ZŠ Kežmarská 28

MŠ Petzvalova 2

MŠ Kežmarská 46


© Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti BURATINO Petzvalova 4, Košice