O nás a našej činnosti
 
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti Petzvalova 4, Košice /Buratino/ je všeobecne vzdelávacie, výchovné a záujmové školské zariadenie, poskytujúce záujmové činnosti vo všetkých oblastiach vzdelania, kultúry a športu. Pripravuje predovšetkým pre všestranný rozvoj osobnosti, na výkon niektorých činností v rôznych smeroch činnosti v humanitnej, technickej a športovej a v ďalších oblastiach.
 
Poslaním SŠSZČ je uplatňovať jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie záujmovej činnosti so životom a usilovať sa o všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka. Vychovávať ho v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Formulovať jeho intelektuálny a mravný rozvoj, pripravovať ho na tvorivú prácu a poskytovať mu estetickú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu.
 
Vážení rodičia! V našich krúžkoch budú v centre pozornosti Vaše deti, ich záujmy a záľuby, potreby ich vlastnej sebarealizácie. Naši odborní vedúci krúžkov sa v určenom čase budú venovať len Vašim deťom, usmerňovať ich prácu, rozvíjať u nich tvorivosť a ich celkovú osobnosť. Doprajme spolu deťom oddych, zábavu, hru a únik od ich každodenných školských povinností do prostredia nášho strediska, kde naplno môžu využiť svoju fantáziu a tvorivosť, spoznať nových kamarátov a správne využiť svoj voľný čas.
 
Hlavné mimoškolské aktivity:
  • verejná reprezentácia činnosti doma i v zahraničí
  • celoslovenská súťaž Ruské slovo
  • akcia Detsky film v školách
  • regionálne literárne a výtvarné súťaže
  • odborné sústredenia predmetných krúžkov
  • tvorivé dielne pre deti a dospelých
  • prímestské denné tábory
  • tábor milovníkov ruštiny Buratino na Zemplínskej Šírave
  • letný tábor Buratino na Zemplínskej Šírave
Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia

© Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti BURATINO Petzvalova 4, Košice